Het belang van schoolzwemmen

Er is een lange tijd geweest dat schoolzwemmen tot de standaard schoolweek behoorde. Een keer per week met de bus naar het binnenbad om daar je zwemkunsten te vertonen (voor de waterratjes) of om met kleine stapjes het zwemmen onder de knie te krijgen (voor de angstige onder ons). De zo gevreesde zwemjuf met de haak in haar hand die langs de kant stond de kinderen toe te schreeuwen om ze zo de overkant van het bad te kunnen laten halen. Dat kun je wellicht zelf ook vast nog wel herinneren.
Schoolzwemmen behoort helaas tot het verleden, want subsidie voor het schoolzwemmen is stopgezet. De kinderen zullen nu alleen via de reguliere (en veelal dure) zwemlessen hun zwemdiploma moeten halen. En niet alleen het A-diploma, maar liefst ook nog B en C. Dat tikt lekker aan voor de ouders. Bovendien hebben ouders tegenwoordig weinig tijd en zin om nog met hun kroost naar het al zo hete zwembad te gaan en daar zo hun kostbare tijd zitten verdoen, terwijl hun kind zijn uiterste best doet om zo snel mogelijk van vlag naar vlag te kunnen komen.

Toekomstmuziek

Het zou toch mogelijk moeten zijn om voor iedereen een zwemdiploma te kunnen behalen, arm of rijk. Het schoolzwemmen moet terugkomen en de gemeentes zouden juist meer subsidies moeten geven zodat de kinderen al vanaf jongere leeftijd kunnen gaan schoolzwemmen, bijvoorbeeld in groep 4, in plaats van in groep 5 of 6. Schoolzwemmen zou een vast onderdeel van de schoolweek moeten zijn of desnoods aansluitend aan school via de buitenschoolse opvang geregeld moeten kunnen worden. Het zou voor de ouders een fantastische uitvinding zijn als dit zo kan, dat scheelt ze enorm veel tijd (die ze niet hebben) en ergernis aan het tropische zwembadklimaat en zo kan kindlief zijn diploma halen en hoeven pap en mam er alleen maar voor te zorgen dat ze aanwezig zijn bij het afzwemmen. Met cadeautje weliswaar. Schoolzwemmen is niet allen belangrijk omdat het ook voor arme mensen mogelijk moet zijn om hun kinderen zwemmen te leren, maar ook omdat beweging moet worden gestimuleerd. Sport is van groot belang om een gezond lichaam te kunnen krijgen en te kunnen behouden.